Coaching gezinnen rond autisme

 

Het doel van de coaching is dat we samen met de ouders de wereld van het autisme bij hun kind gaan ontdekken, leren begrijpen en we ruimte gaan creëren voor verandering en positief welbevinden.

 

Er wordt bewust gekozen om de gesprekken thuis bij het gezin te laten doorgaan. Dit is een vertrouwde omgeving wat zorgt voor meer veiligheid in een gesprek en vaak de coaching ten goede komt. Het creëert de ruimte om in de betrokken context  te werken wat op zijn beurt meer diepgang geeft in het leerproces en positief welbevinden van het gezin.

 

De coaching biedt een groot pallet van mogelijkheden aan om rond te werken die in verband staan met het autisme:

  • Gesprekken met ouders, kinderen met autisme en/of brussen.
  • Psycho-educatie rondom autisme voor het gezin of andere betrokken contexten.
  • Werken rond verschillende thema's uit het dagdagelijkse leven. 
  • Het in kaart brengen en werken rond de sensorische integratie van het kind met autisme
  • Observaties in andere betrokken contexten om het welzijn en de noden van het kind met autisme beter in kaart te brengen.
  • Overleg met andere betrokken contexten.
  • ...