Hoe verloopt een coaching?

 

Opmaak sensorisch profiel

Intake

Alvorens de afname van een sensorisch profiel, wordt er eerst een intake gepland met het gezin of de cliënt om meer achtergrondinformatie te verzamelen over de ontwikkeling door de jaren heen. Deze informatie vormt mee de basis bij de afname en de verwerking van het profiel.

Afname sensorisch  profiel

Na de intake wordt er tijdens een nieuw consultgesprek samen met de ouders of de cliënt een uitgebreide vragenlijst ingevuld rond de zintuiglijke informatieverwerking. 

Observatie/spelmoment met het kind

In samenspraak met de ouders kan er een extra observatie/spelmoment worden ingepland met het kind. De informatie vanuit de observatie wordt mee verwerkt in de afname en het verslag.

Terugkoppeling verslag + advies

Eens de vragenlijst is doorlopen, wordt deze door de praktijk verwerkt tot een uitgebreid verslag waar alle bevindingen en adviezen in worden vermeld. Deze wordt tijdens een nieuw consultgesprek besproken met de ouders of de cliënt. Nadien wordt het verslag digitaal meegegeven zodat het, indien gewenst, kan gedeeld worden met andere betrokken diensten of contexten.

Wat wordt er in het verslag opgenomen:

  • De drempels per zintuig (Hoeveel prikkels komen er per zintuig binnen)
  • Het Arousal (De motor in onze hersenen. We gaan bekijken hoe deze wordt beïnvloed door de zintuigen en welke verwerkingsprocessen er hierdoor ontstaan bij de cliënt)
  • De werking van de 8 zintuigen (Hier gaan we kijken naar de individuele werking van ieder zintuig)  
  • De bewuste/onbewuste compensatiestrategieën (Welke compensatiestrategieën zet de cliënt in als reactie op zijn sensorische informatieverwerking)
  • De positieve prikkelverwerking (Welke prikkels per zintuig vindt de cliënt aangenaam en kunnen we omzetten naar hulpmiddelen)
  • Besluit en hulpmiddelen (Er wordt op basis van het profiel aangepaste hulpmiddelen geadviseerd voor de cliënt  + een overzicht over hoe deze je deze het beste kunt inzetten)

 

Adviesgesprekken

Naast de afname van een sensorisch profiel biedt ZintASS ook aparte adviesgesprekken aan voor ouders, cliënten of derden die graag advies en/of coaching  wensen rond de sensorische integratie. Het aantal gesprekken hangt volledig af van de sensorische hulpvraag en de nood die er is om hier rond te werken.

 

Vorming & lezing

ZintASS biedt ook vormingen & lezingen op maat aan rond sensorische informatieverwerking. Andere diensten, scholen of derden met interesse, kunnen zich aanmelden. Er kunnen zowel algemene vormingen worden gegeven alsook vormingen die aangepast zijn aan de interessevraag die wordt gesteld.

 

* Het sensorisch profiel en de aparte adviesgesprekken kunnen zowel online als bij het gezin thuis doorgaan. Tijdens telefonische contactopname wordt er bekeken in welke regio u zich bevindt.  Op basis van deze informatie wordt er beslist waar de coaching zal doorgaan.  Mits er een fijne samenwerking loopt tussen de praktijk Atlass en ZintASS, kan het traject van een sensorisch profiel of een adviesgesprek ook daar doorgaan indien gewenst.

  • Aan huis (ruime regio Herenthout)
  • Op Atlass (Praktijk gelegen in Puurs-Sint-Amands)
  • Online (Buiten de regio van ZintASS en Atlass)