Hoe verloopt een coaching?

 

Sensorisch profiel

  • Intake

Alvorens de afname van een sensorisch profiel, wordt er eerst een intake gepland met het gezin of de cliënt om meer achtergrondinformatie te verzamelen over de ontwikkeling door de jaren heen. Deze informatie vormt mee de basis bij de afname en de verwerking van het profiel.

  • Afname sensorisch  profiel

Na de intake wordt er tijdens een nieuw consultgesprek samen met de ouders of de cliënt een uitgebreide vragenlijst ingevuld rond de zintuiglijke informatieverwerking. 

  • Terugkoppeling verslag + advies

Eens de vragenlijst is doorlopen, wordt deze door de praktijk verwerkt tot een uitgebreid verslag waar alle bevindingen en adviezen in worden vermeld. Deze wordt tijdens een nieuw consultgesprek besproken met de ouders of de cliënt. Nadien wordt het verslag digitaal meegegeven zodat het, indien gewenst, kan gedeeld worden met andere betrokken diensten of contexten.

Wat wordt er in het verslag opgenomen:

  • De drempels per zintuig.
  • Opbouw van het arousal en de invloed op de cliënt.
  • De verwerking/werking van de zintuigen die een belangrijke invloed uitoefenen op de cliënt.
  • De positieve prikkelverwerking.
  • Adviezen en hulpmiddelen.

 

*Het traject voor de afname van het sensorisch profiel kan ook in de praktijk Atlass worden afgenomen (Regio Puurs-Sint-Amands) indien er gezinnen zijn die meer in deze regio woonachtig zijn.

 

Adviesgesprekken

Naast de afname van een sensorisch profiel biedt ZintASS ook aparte adviesgesprekken aan voor ouders, cliënten of derden die graag advies en/of coaching  wensen rond de sensorische integratie. Het aantal gesprekken hangt volledig af van de sensorische hulpvraag en de nood die er is om hier rond te werken.

 

Vorming

ZintASS biedt ook vormingen op maat aan rond dit thema. Andere diensten, scholen of derden met interesse, kunnen zich aanmelden. Er zullen zowel algemene vormingen worden gegeven alsook vormingen die aangepast zijn aan de interessevraag die wordt gesteld.

 

* Het sensorisch profiel en de aparte adviesgesprekken kunnen zowel online als bij het gezin thuis doorgaan. Tijdens telefonische contactopname wordt er bekeken in welke regio u zich bevindt.  Op basis van deze informatie wordt er beslist waar de coaching zal doorgaan.