Coaching sensorische integratie

 

Ons leven  wordt  op een letterlijke en figuurlijke manier ingekleurd door onze sensorische ervaringen. Ze worden op een unieke wijze verwerkt en liggen mee aan de basis van hoe we ons voelen, handelen en betekenis verlenen aan de omringende wereld. Sensorische informatie helpt ons om ons eigen lichaam en de wereld rondom  ons heen te begrijpen.

 

Onze sensorische integratie bestaat uit verschillende zintuigen die ieders  hun eigen unieke inbreng hebben en elkaar onderling beïnvloeden. Soms ondervinden deze zintuigen heel wat obstakels of zien we een andere ontwikkeling. Dit omdat meerdere van hen bepaalde over-en ondergevoeligheden ondergaan en de samenwerking onderling moeizamer verloopt. Het brengt de hele sensorische integratie uit balans.

 

ZintASS biedt de opmaak van een sensorisch profiel en adviesgesprekken aan  om de unieke sensorische integratie van de persoon in kaart te brengen. Op basis van dit profiel en de achtergrondinformatie van de persoon bekijken we welke hulpmiddelen en noden er zijn om terug een sensorische balans te bekomen.

 

Met deze visie in het achterhoofd streven we in de coaching naar een sensorische basisrust en positieve ontwikkeling.