Hoe verloopt een coaching?

 

Intake

Er wordt een intakegesprek gepland indien er ruimte is om een nieuwe begeleiding op te starten. Deze gaat bij het gezin thuis door zodat het kind in een veilige omgeving met mij kan kennismaken en we rustig alles kunnen doornemen. Tijdens de intake wordt er naast de algemene info ook een korte vragenlijst afgenomen rond de sensorische integratie van het kind. Een methodiek die informatie geeft over de aparte sensorische integratie bij het kind met autisme. Deze verloopt bij iedere persoon anders waardoor de begeleiding wordt afgestemd op de noden en zo een persoonlijk karakter krijgt. 

 

Coaching

Na de intake wordt er bekeken wanneer de begeleiding start. De eerste sessie is vooral kennismaking met de paarden en de werking. In de sessies zit een vaste structuur zodat er voor de kinderen duidelijkheid/veiligheid is. Alles wordt aangepast aan het tempo van de kinderen en de nood die ze hebben om tot rust te komen. De structuur bestaat uit activiteiten die telkens via een vaste volgorde terugkomen in de sessie. Indien nodig, wordt er gebruik gemaakt van visualisatie of andere hulpmiddelen om de veiligheid en de rust nog meer te garanderen. 

 

De coaching bestaat uit 2 luiken. In het eerste luik wordt er gewerkt rond basisrust, vertrouwen via het lichaam en de interne zintuigen = basisrust. Deze zintuigen sturen prikkels van binnenuit en vormen een grote basis voor het reguleren van onze emoties. Als we het lichaam positief kunnen ondersteunen, bekomen we bij de persoon  de rust  die we nodig hebben om verdere ontwikkeling te stimuleren. In de opbouw van deze basis streeft ZintASS naar volgende 3 thema’s in de begeleiding:

  • Veiligheid = druk verlagend werken
  • Ontspanning = ontprikkeling
  • Uitdaging = positief ontwikkelen

 

Eens deze gerealiseerd zijn, schakelen we over naar luik 2 en beginnen we rond de hulpvragen te werken die zowel door de ouders als door de kinderen zijn aangegeven. Wanneer er juist wordt overgeschakeld naar luik 2 hangt van het kind zelf af.  Er wordt enorm belang gehecht aan het tempo dat nodig is. 

 

Evaluatie

 

Er wordt op regelmatige basis een evaluatiemoment ingepland om te bekijken waar we staan in de begeleiding, welke hulpvragen er nog liggen en of de begeleiding kan worden afgerond. Uiteraard wordt er tussendoor enige feedback gegeven zodat we op cruciale momenten tijdig kunnen inspelen. Het evaluatiegesprek gaat bij de cliënt thuis door.