Hoe verloopt een coaching?

Intake

Alvorens de coaching opstart, wordt er een intakegesprek gepland.  Tijdens dit gesprek wordt alle belangrijke informatie in kaart gebracht alsook de hulpvragen die het gezin heeft rondom het autisme van hun kind(eren). Voor het intakegesprek wordt voldoende tijd voorzien zodat we alles goed kunnen doornemen.

 

Coaching aan huis

Na de intake wordt er bekeken wanneer de coaching kan opstarten. Deze is aan huis zodat er vanuit een vertrouwde omgeving kan worden gewerkt. De inhoud wordt afgestemd op de hulpvragen die het gezin voorop stelt.  Er kan naast de thuiscontext ook met andere betrokken contexten worden samengewerkt.  De duur van een gesprek is 1u maar indien nodig, wordt er meer ruimte voorzien in de mate van het mogelijke. 

 

Coaching op afstand

Indien gewenst, kan er ook een coaching worden opgestart via beeldbellen als het gezin buiten de regio woont. Zoals bij de coaching aan huis wordt de inhoud afgestemd op de hulpvragen die er liggen en kan er met andere betrokken contexten worden samengewerkt. 

 

 

*De coaching aan gezinnen kan zowel aan huis als online doorgaan. Tijdens telefonische contactopname wordt er bekeken in welke regio u zich bevindt. Als blijkt dat de afstand niet te overbruggen is, kan het gezin er voor kiezen om de coaching via beeldbellen te laten doorgaan.